Med 10m3  och  12m3 tank kan vi jobba flera timmar i sträck för att lösa täta täckdiken, stora stammar, vägtrummor, dräneringar, avloppsrör m.m.
Fordonen är  utrustade med breddäck 1050 mm  800mm  700mm, spolslang längderna är från 300 meter - 200 meter.

Nu med kombinerat spol och sug 12m3 hög kapacitet från 60 - 400 liter  per minut.  

 

Håkans Slamsugning är det enda renodlade Slamsugnings och Högtrycksspolnings företaget i Skaraborg.

Vi fixar ditt avloppstopp, köksavlopp, dränering och stopp i golvbrunn m.m.Avloppsrensning.


Vi utgår alltid ifrån ditt närområde för att du ska få ett så bra pris och en så bra service som
möjligt.


Håkans Slamsugning, Skövde, Mariestad, Lidköping, Töreboda, Karlsborg, Vara, Skara, Götene, Skaraborg, Sverige